21.07.2017

Логотип проекту «Видимо-Невидимо»

Логотип майстерні, яка займається створенням традиційних прикрас. В цьому логотипі символ вже був наданий. Лишалося придумати такий стиль літер, який би максимально передавав настрій проекту. Спершу було кілька чернеток, з яких в результаті вийшов доволі модерновий символ.